Blog

Sprawozdanie z działalności P.S.A.

Prosta spółka akcyjna z każdym dniem wzbudza większe zainteresowanie. Procedurę jej rejestracji będzie można rozpocząć od 2021 roku, jeśli termin po raz kolejny nie zostanie przesunięty. Jedną z bardziej interesujących kwestii jest obowiązek sporządzania oraz przesyłania sprawozdania z działalności spółki. Czy prosta spółka akcyjna będzie do tego zobligowana? O obowiązku składania sprawozdania z działalności informuje ustawa  z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 49 tego aktu do wywiązywania się z tego obowiązku zobligowane są: - spółki kapitałowe -

Blog

Przekształcenie spółki osobowej w P.S.A.

Jeśli w życie wejdą nowe przepisy, możliwe okaże się przekształcenie spółki osobowej w Prostą Spółkę Akcyjną. Z całą pewnością rozwiązanie to okaże się interesujące dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą przez obowiązywaniem nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie art. 552 § 1 K.S.H. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne mogą zostać przekształcone w spółkę handlową. Dokładnie te same przepisy będą dotyczyły Pros

Blog

Co cechuje Prostą spółkę akcyjną?

Prosta Spółka Akcyjna to kolejny krok mający na celu rozwój start-upów i młodych przedsiębiorców. PSA jest połączeniem cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z cechami spółki akcyjnej, w której zastosowano nowe, zdecydowanie uproszczone procedury, które będą także redukować koszty działalności gospodarczej. (więcej…)

Blog

Odpowiedzialność wspólników w P.S.A.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiążę się z chęcią wypracowania zysku. Niestety odpowiedzialny przedsiębiorca musi również liczyć się z poniesieniem ewentualnej straty. Zatem jak chodzi o odpowiedzialność wspólników P.S.A. została ona opracowana właśnie jak w modelu spółek kapitałowych. Oznacza to, że ogranicza odpowiedzialność udziałowca tak, aby jego osobisty majątek pozostawał odrębny od wniesionego do spółki wkładu. Majątek w przypadku P.S.A. w pierwszej kolejności powstaje z wkładów, które wnoszą akcjonariusze, a więc warto upewnić się, że