Blog

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Nowy rodzaj działalności, który ma wejść w życie z dniem 1 marca 2021 r. to Prosta Spółka Akcyjna (PSA). PSA będzie łączyła w sobie cechy spółki z o.o. z cechami spółki akcyjnej, ale różnice między każdą z ich będą znaczące. (więcej…)

Blog

Kapitał prostej spółki akcyjnej

Cechą prostej spółki akcyjnej, która najbardziej przyciąga uwagę jest wysokość minimalnego kapitału akcyjnego. Jego wysokość wynosi 1 zł. Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi zostać wniesiony przy zakładaniu podmiotu. Może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. (więcej…)

Blog

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?

Prosta spółka akcyjna jest spółką handlową i należy do grona spółek kapitałowych. W pierwszych planach było wprowadzenie tej formy spółki od 2020 roku. Jednak ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że p.s.a. można będzie zarejestrować dopiero od 2021 roku. (więcej…)