Blog

Przekształcenie spółki osobowej w P.S.A.

Jeśli w życie wejdą nowe przepisy, możliwe okaże się przekształcenie spółki osobowej w Prostą Spółkę Akcyjną. Z całą pewnością rozwiązanie to okaże się interesujące dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą przez obowiązywaniem nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie art. 552 § 1 K.S.H. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne mogą zostać przekształcone w spółkę handlową. Dokładnie te same przepisy będą dotyczyły Pros