Blog

Czym jest tokenizacja?

Z przepisów wynika, że akcje w prostej spółce akcyjnej będą zdematerializowane, co oznacza, że: nie będą posiadały formy dokumentu, będą w postaci zapisu elektronicznego. Prosta spółka akcyjna będzie nowoczesnym podmiotem mającym dopuszczać wykorzystanie technologii blockchain, a co za tym idzie tokenizacji akcji. Najpierw warto wyjaśnić pewne pojęcia, a mianowicie, że: token będzie odpowiednikiem akcji P.S.A. rozporządzenie tokenem skutkować będzie zmianą właściciela akcji, a co za tym idzie zmianą w strukturze akcjonariatu. Tokenizacja akcji poleg

Blog

Co cechuje Prostą spółkę akcyjną?

Prosta Spółka Akcyjna to kolejny krok mający na celu rozwój start-upów i młodych przedsiębiorców. PSA jest połączeniem cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z cechami spółki akcyjnej, w której zastosowano nowe, zdecydowanie uproszczone procedury, które będą także redukować koszty działalności gospodarczej. (więcej…)