Blog

Odpowiedzialność wspólników w P.S.A.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiążę się z chęcią wypracowania zysku. Niestety odpowiedzialny przedsiębiorca musi również liczyć się z poniesieniem ewentualnej straty. Zatem jak chodzi o odpowiedzialność wspólników P.S.A. została ona opracowana właśnie jak w modelu spółek kapitałowych. Oznacza to, że ogranicza odpowiedzialność udziałowca tak, aby jego osobisty majątek pozostawał odrębny od wniesionego do spółki wkładu. Majątek w przypadku P.S.A. w pierwszej kolejności powstaje z wkładów, które wnoszą akcjonariusze, a więc warto upewnić się, że