Czym są akcje bez wartości nominalnej? Co oznacza, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej? W przypadku PSA akcje nie posiadają wartości nominalnej, a jedynie swoją cenę emisyjną (kwotę za jaką są objęte przez akcjonariusza).
Zgodnie z powyższą zasadą akcje w prostej spółce akcyjnej mogą być objęte za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki bez konieczności wnoszenia majątku posiadającego zbywalną wartość pieniężną.

W prostej spółce akcyjnej obowiązuje kapitał akcyjny, który zasilany jest wkładami majątkowymi wspólników.

Warto również zaznaczyć, że wysokość kapitału akcyjnego może być zmieniana bez konieczności zmiany treści umowy spółki.

W związku z tym, iż akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej istnieje możliwość wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z kapitału akcyjnego → po spełnieniu określonych warunków:
– wykonanie testu wypłacalności spółki,
– gwarancja iż wypłata nie obniży kapitału akcyjnego poniżej 1 zł.

Nasze biuro zajmuje się usługowym przeprowadzaniem procesów rejestracji nowych spółek na zlecenie Klientów. Świadczymy kompleksową usługę, wypełniamy dokumenty oraz monitorujemy proces. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Tagged With: