Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mogą w umowie spółki ustanowić o uprzywilejowaniu określonych akcji. Jednym z takich przywilejów są akcje co do dywidendy tzw. akcje nieme.

Akcje nieme w P.S.A. pozwalają czerpać akcjonariuszowi korzyści względem dywidendy jednocześnie nie dając mu prawa głosu w spółce. Dla przypomnienia, dywidenda to część zysku netto spółki, którą otrzymuje akcjonariusz po zakończeniu przez nią roku obrotowego. Posiadaczami akcji niemych są najczęściej zewnętrzne podmioty, które finansują różne startupy i ich pomysłodawców. Pomiot zewnętrzny posiada wysoką dywidendę, ale jednocześnie nie może zbytnio integrować w działania reszty akcjonariuszy, gdyż jego akcje nie mają prawa głosu.

Istnieje jednak możliwość zapisania w umowie spółki specjalnych okoliczności, dzięki którym uprawniony z akcji niemych uzyska prawo głosu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zaletę Prostej Spółki Akcyjnej i jest dodatkowym zabezpieczeniem podmiotu finansującego startup.

Jak widać na powyższym przykładzie Prosta Spółka Akcyjna stanowi bardzo elastyczną, a tym samym atrakcyjną formę prowadzenia firmy dla przedsiębiorców.

 

 

Tagged With: