Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w celu ułatwienia i uproszczenia otwierania firm w Polsce. Minimalny kapitał na start oraz uproszczenie procedur rejestracji podmiotu miały zachęcić przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej.

  1. Jak założyć prostą spółkę akcyjną?
  2. Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS

 

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Powstanie prostej spółki akcyjnej wymaga:

  • opracowania i zawarcia umowy spółki regulującej działanie podmiotu na rynku
  • ustanowienia organów spółki
  • wniesienie wkłądów na pokrycie kapitału akcyjnego
  • uzyskania wpisu do rejestru KRS

Umowa prostej spółki akcyjnej może zostać zawara z wykorzystaniem aktu notarialnego (PRS) lub poprzez skorzystanie z gotowego wzorca umowy (S24).

Wielu przyszłych właścicieli firm decyduje się na pomoc specjalistów w zakresie rejestracji spółki. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej

🔔 Oferta rejestracji prostej spółki akcyjnej

 

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący wkład w postaci świadczenia pracy lub usług zobligowany jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy zastosowaniu zasad określonych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

 

 

test

Tagged With: