Procedura zmiany danych w KRS

Doradztwo

Oferujemy doradztwo specjalistów w zakresie obowiązku wprowadzenia zmian w KRS.

Przygotowanie wniosków i formularzy

Zajmujemy się przygotowaniem wniosków i formularzy aktualizacyjnych, a także złożeniem ich w KRS.

Monitorowanie procedury

Monitorujemy postępy zmian w KRS, przekazujemy dokumenty spółki po zakończonym procesie.

Oferujemy pomoc w zakresie

Aktualizacji danych spółki w KRS

Przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej w imieniu klienta.

Zmiana zapisów umowy spółki

Zmiana danych członków zarządu

Adres do korespodencji członków zarządu

Adres do korespodencji wspólników

Zmiana danych wspólników spółki

Zmian danych w zakresie kodów PKD

Zakres pełnomocnictw

Wysokośc kapitału zakładowego

i wiele innych rodzajów zmian danych w KRS. Dopełnimy obowiązek w imieniu przedsiębiorcy.