Blog

Jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności. Została ona stworzona z myślą o młodych przedsiębiorcach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy. Podobne są jednak założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest jednym z częstszych wyborów przy zakładaniu własnej działalności. Zatem jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna? (więcej…)

Blog

Akcje bez wartości nominalnej

Czym są akcje bez wartości nominalnej? Co oznacza, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej? W przypadku PSA akcje nie posiadają wartości nominalnej, a jedynie swoją cenę emisyjną (kwotę za jaką są objęte przez akcjonariusza). Zgodnie z powyższą zasadą akcje w prostej spółce akcyjnej mogą być objęte za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki bez konieczności wnoszenia majątku posiadającego zbywalną wartość pieniężną. W prostej spółce akcyjnej obowiązuje kapitał akcyjny, który zasilany jest wkładami majątkowymi wspólników. Warto również

Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kim jest Beneficjent Rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką oraz mająca wpływ na czynności lub działania podejmowane przez podmiot. (więcej…)

Blog

Elastyczna struktura organizacyjna Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową, ale bardzo atrakcyjną formę prowadzenia firmy, dzięki ułatwionemu procesowi rejestracji, zelektronizowanemu systemowi działania i wielu innym prawnym regulacjom. W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze mają możliwość wyboru systemu zarządzania i nadzoru nad spółką np. systemu dualistycznego czy modelu monistycznego. Elastyczna struktura organizacyjna ma potwierdzenie również w kapitale akcyjnym i łatwiejszym działaniom, które związane są z różnymi czynnościami kapitalizacyjnymi. Kolejnym plusem w Prostej Spółce Akcyjnej są akcje

Blog

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A.

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A. jest jak najbardziej możliwe. Jednakże trzeba liczyć się z pewnymi warunkami, które są wymagane, aby tego dokonać. Dodatkowo warto pamiętać, że prosta spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą do tej samej spółki kapitałowej. (więcej…)

Blog

Crowdfunding w Prostej Spółce Akcyjnej

Crowdfunding z definicji oznacza finansowanie społeczne przedsięwzięcia z tzw. datków, możemy się z ni m spotkać w przypadku startupów oraz małych firm. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę do tradycyjnego poszukiwania inwestora, które niekiedy trwa długi czas. Przekazanie datków w ramach crowdfundingu odbywa się poprzez internetową zbiórkę, zwykle są to drobne kwoty. Donator czyli wpłacający za wpłatę otrzymuje coś w zamian np. produkt firmy (gdy zostanie rozpoczęta jego sprzedaż) lub zniżkę na jego zakup bądź umieszczenie swojego nazwiska na liście z podziękowaniami.