Spółka akcyjna, na której opierano się w czasie konstruowania nowej formy prawnej, jaką jest PSA, posiada akcje ściśle związane z kapitałem zakładowym firmy. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości, które stanowią istotę praw i obowiązków akcjonariuszy wobec spółki. W przypadku prostej spółki akcyjnej, kwestia akcji wygląda zupełnie inaczej.

Akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej, są niepodzielne i nie stanowią części kapitału. Jest to zupełna nowość jeśli chodzi o zasadniczość i rolę akcji w spółce kapitałowej. Akcje P.S.A. zapewniają swoim właścicielom prawo do: wypłat z kapitału, prawo głosu i prawo do udziału w zysku.

Jedyny związek występujący między akcjami beznominałowymi a kapitałem jest taki, że wkłady wnoszone na ich pokrycie, zasila kapitał. Jeśli jednak wnoszone są wkłady niepieniężne, w postaci pracy na rzecz spółki czy też wiedzy know-how, nie będą miały one najmniejszego wpływu na kapitał.

Tagged With: