W niektórych sytuacjach przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest konieczne. Należy wówczas zgłosić się do biegłego rewidenta, który zajmuje się tą czynnością. Badanie biegłego rewidenta w Prostej Spółce Akcyjnej, sprawdź czy obowiązek ten jest konieczny. W ustawie o rachunkowości wskazano podmioty, zobowiązane do dokonania takiego obowiązku. Między innymi wymieniono tam spółki akcyjne, z drobnym wyjątkiem dotyczącym spółek będących na dzień bilansowy w organizacji. Obowiązek taki mają również pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa, z następujących warunków:

  1. zatrudniono w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Należy pamiętać, że dla tradycyjnej spółki akcyjnej badanie biegłego rewidenta jest zawsze obowiązkowe. Z kolei w Prostej Spółce Akcyjnej ta czynność zostanie dokonana tylko wówczas, gdy przekroczone zostaną określone powyżej limity.

Nasza kancelaria posiada wewnętrzny dział księgowy, który oferuje usługi prowadzenia księgowości Prostej Spółki Akcyjnej. Zachęcamy także do poznania oferty rejestracji P.S.A. Zapraszamy do kontaktu.

Tagged With: