Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kim jest Beneficjent Rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką oraz mająca wpływ na czynności lub działania podejmowane przez podmiot. (więcej…)

Blog

Elastyczna struktura organizacyjna Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową, ale bardzo atrakcyjną formę prowadzenia firmy, dzięki ułatwionemu procesowi rejestracji, zelektronizowanemu systemowi działania i wielu innym prawnym regulacjom. W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze mają możliwość wyboru systemu zarządzania i nadzoru nad spółką np. systemu dualistycznego czy modelu monistycznego. Elastyczna struktura organizacyjna ma potwierdzenie również w kapitale akcyjnym i łatwiejszym działaniom, które związane są z różnymi czynnościami kapitalizacyjnymi. Kolejnym plusem w Prostej Spółce Akcyjnej są akcje

Blog

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A.

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A. jest jak najbardziej możliwe. Jednakże trzeba liczyć się z pewnymi warunkami, które są wymagane, aby tego dokonać. Dodatkowo warto pamiętać, że prosta spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą do tej samej spółki kapitałowej. (więcej…)

Blog

Crowdfunding w Prostej Spółce Akcyjnej

Crowdfunding z definicji oznacza finansowanie społeczne przedsięwzięcia z tzw. datków, możemy się z ni m spotkać w przypadku startupów oraz małych firm. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę do tradycyjnego poszukiwania inwestora, które niekiedy trwa długi czas. Przekazanie datków w ramach crowdfundingu odbywa się poprzez internetową zbiórkę, zwykle są to drobne kwoty. Donator czyli wpłacający za wpłatę otrzymuje coś w zamian np. produkt firmy (gdy zostanie rozpoczęta jego sprzedaż) lub zniżkę na jego zakup bądź umieszczenie swojego nazwiska na liście z podziękowaniami.

Blog

e-KRS – co warto wiedzieć?

Od lipca zostały wprowadzone zmiany w zakresie składania wniosków do KRS. Nowelizacja przepisów zobowiązuje do wyłącznie elektronicznego składania wniosków – papierowa forma nie będzie rozpatrywana przez sądy rejestrowe! e-Usługi w KRS: składanie wniosków o wpis do rejestru aktualizacja danych podmiotu składanie pism procesowych zgłaszanie dokumentów do RDF elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS Elektroniczny system KRS a prosta spółka akcyjna Nowe regulacje p

Blog

Komu powierzyć księgowość prostej spółki akcyjnej?

Od lipca istnieje możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej. Jedną z istotniejszych zasad funkcjonowania prostej spółki akcyjnej na rynku jest obowiązek pełnej ewidencji księgowej. Często przedsiębiorcy obawiają się skomplikowanych ksiąg rachunkowych, które zobowiązują do zapisywania każdej operacji gospodarczej dokumentującej przepływ pieniędzy. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy prowadzący biznes w postaci P.S.A. mają możliwość nawiązania współpracy ze specjalistami, którzy dopełnią obowiązków w ich imieniu. Komu powierzyć księgowość pros