Blog

Wkłady na pokrycie akcji w P.S.A. – rodzaje

Skoro już znamy charakter jaki pełni kapitał Prostej Spółki Akcyjnej, nadszedł czas aby zapoznać się z rodzajami wkładów jakie można wnieść na pokrycie wkładów P.S.A.. Zgodnie z tym, co mówią aktualne przepisy prawa – ów kapitał stanowi sumę wartości wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych rzeczywiście wniesionych na pokrycie akcji. Wówczas akcjonariusz wnosi wkłady w celu uzyskania w niej akcji. (więcej…)

Blog

Czym jest tokenizacja?

Z przepisów wynika, że akcje w prostej spółce akcyjnej będą zdematerializowane, co oznacza, że: nie będą posiadały formy dokumentu, będą w postaci zapisu elektronicznego. Prosta spółka akcyjna będzie nowoczesnym podmiotem mającym dopuszczać wykorzystanie technologii blockchain, a co za tym idzie tokenizacji akcji. Najpierw warto wyjaśnić pewne pojęcia, a mianowicie, że: token będzie odpowiednikiem akcji P.S.A. rozporządzenie tokenem skutkować będzie zmianą właściciela akcji, a co za tym idzie zmianą w strukturze akcjonariatu. Tokenizacja akcji poleg