Crowdfunding z definicji oznacza finansowanie społeczne przedsięwzięcia z tzw. datków, możemy się z ni m spotkać w przypadku startupów oraz małych firm. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę do tradycyjnego poszukiwania inwestora, które niekiedy trwa długi czas.

Przekazanie datków w ramach crowdfundingu odbywa się poprzez internetową zbiórkę, zwykle są to drobne kwoty. Donator czyli wpłacający za wpłatę otrzymuje coś w zamian np. produkt firmy (gdy zostanie rozpoczęta jego sprzedaż) lub zniżkę na jego zakup bądź umieszczenie swojego nazwiska na liście z podziękowaniami. Dość często można wyróżnić też crowdfunding udziałowy w ramach którego wpłacający otrzymuje udział w spółce.

Zastosowanie crowdfundingu w prostej spółce akcyjnej pozwoli jej na dynamiczny rozwój. Prosta forma założenia oraz niski kapitał akcyjny, jak również fakt możliwości pokrycia akcji za pomocą np. wniesionych usług, pracy, know-how pozwala założycielom na szybkie i łatwe założenie PSA dając też możliwość poszukiwania donatorów. Akcje głównych akcjonariuszy można też prosto zabezpieczyć nakładając na nie dodatkowe przywileje. Wiele firmy działających w taki sposób na akcje mniejszościowe przekazuje do 5% swoich akcji, a jedna akcja jest warta np. 1 grosz – takie rozwiązanie jest sposobem ochronnym przed ewentualnym utrudnianiem pracy przez akcjonariat mniejszościowy.

Tagged With: