Czym jest rejestr CRBR oraz jakie spółki muszą zostać do niego wpisane?

System CRBR ma na celu zbieranie informacji o działających w Polsce spółkach oraz ich beneficjentach. Został powołany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Beneficjentem określamy osoby sprawujące pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką.

Dostęp do informacji w CRBR mają wszyscy obywatele – można je pozyskać w sposób bezpłatny.

Czy PSA musi zgłosić się do CRBR?

Rejestr obejmuje wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Również prosta spółka akcyjna będzie musiała zostać wpisana do rejestru beneficjentów.

Jak zgłosić beneficjenta?

Zgłoszenia musi dokonać wyłącznie osoba uprawniona do rejestracji spółki i nie może w tym zakresie wyznaczyć pełnomocnika. Warto wspomnieć jednak o tym, że rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy osób, które przygotują odpowiednie formularze oraz doradzą jak złożyć w rejestrze CRBR.

Istotne jest, że zgłoszenie do CRBR przez Internet zobowiązuje do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Posiadanie podpisu elektronicznego usprawni również późniejsze zarządzanie oraz prowadzenie prostej spółki akcyjnej. Załatwianie spraw przez Internet, kontakt z administracją oraz urzędami.

Tagged With: