Wysoki poziom elektronizacji mającej już niebawem pojawić się proste spółki akcyjnej z pewnością budzi wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa związanego z zarządzaniem spółką i jej funkcjonowaniem.

Nowoczesne i odformalizowane funkcjonowanie spółki ma swoje dobre strony, ponieważ należy rozwijać rynek polski. Tradycjonaliści mogą mieć jednak obawy co do bezpiecznego przechowywania danych spółki w elektronicznych komunikatorach, czy też elektronicznego obrotu akcjami.
Bardzo ważne, aby przy prowadzeniu prostej spółki akcyjnej posługiwać się bezpiecznymi podpisami elektronicznymi oraz działać zgodnie z wszystkimi narzuconymi wymogami.
Bezpieczeństwo związane z emisją i obrotem akcji w dużej mierze zapewni obowiązkowy wpis do rejestru akcji, którego administratorem musi być notariusz lub osoba wskazana przez spółkę(uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych).
W P.S.A. ogranicza się możliwość prowadzenia rejestru akcji osobie należącej do grona wspólników, co kontrahentom spółki daje gwarancję, że sprzedawane i emitowane akcje są prawidłowe i mają pokrycie.
Dodatkowym zabezpieczeniem w ramach akcji zdematerializowanych jest brak możliwości wejścia prostej spółki akcyjnej na giełdę oraz emitowania na niej akcji i dopuszczenia ich do obrotu zorganizowanego.

Tagged With: