Strona główna

Zmiany w kodeksie spółek handlowych przewidują wprowadzenie proste jest spółki akcyjnej w 2021 roku. Jej wejście w życie wyczekiwane jest przez wielu przedsiębiorców.

Prosta spółka akcyjna nastawiona na inwestycje w rynek IT i nowoczesne technologie ma być przełomem w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw ( głównie startupów).
Już teraz mówi się o wielu zaletach nowego rodzaju spółki. W kwestii wad ciężko wypowiadać się przed jej wprowadzeniem, natomiast wiadomo na ten moment, że prosta spółka akcyjna nie będzie notowana na giełdzie. Ograniczenie w dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji wyemitowanych przez PSA do obrotu zorganizowanego będzie dotyczyć zarówno rynku regulowanego jak i alternatywnych systemów obrotu.
Powody, dla których PSA nie będzie notowana na giełdzie jest uproszczona forma działalności to przede wszystkim duża elastyczność i swoboda kształtowania relacji w ramach spółki, a także szeroki katalog przywilejów jakie można nadać akcjom i wprowadzenie akcji założycielskich. Te rozwiązania powodują, że akcje na giełdzie mogłyby stać się zagrożeniem dla interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Tagged With: