Rejestracja spółki rozpoczyna się od zawarcia umowy i prowadzi przez kolejne etapy takie jak przygotowanie odpowiednich danych dotyczących spółki, podpisanie wszystkich dokumentów elektronicznym podpisem, aż po uiszczenie opłaty za wpis do KRS oraz opłaty za ogłoszenie wpisu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uzyskanie wpisu do KRS to jednak nie wszystko co wiąże się z rozpoczęciem działalności w prostej spółce akcyjnej. W terminie do 7 dni od uzyskania wpisu zarząd spółki ma obowiązek złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich akcjonariuszy, dotyczące tego, że wkłady na pokrycie kapitału akcyjnego zostały w całości wniesione. Do 14 dni od zawarcia umowy spółki należy natomiast złożyć deklarację oraz dokonać wpłaty na rzecz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zgłoszenie P.S.A. do VAT powinno nastąpić do 21 dni od dokonania wpisu do KRS.
W przypadku, gdy przedsiębiorca ma zamiar odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne termin ten wynosi do 7 dni.

Dzięki panującej w systemie S24 zasadzie jednego okienka inne wnioski i dokumenty nie muszą być osobno składane przez rejestrujących spółkę, ze względu na ich automatyczny przekaz do pozostałych urzędów i rejestrów.

Tagged With: