Spółki kapitałowe w Polsce i ich zasady funkcjonowania nie wpasowują się w dzisiejsze realia.
Zarówno spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółce akcyjnej brakuje elastyczności i optymalnych rozwiązań.

Przede wszystkim zmiana na tle kapitału zakładowego wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie spółek prawa handlowego. Kapitał spółki z o.o. i spółki akcyjnej nie zapewniają odpowiedniej ochrony ani pewności obrotu.

Prosta spółka akcyjna rzuca nowe światło na zasady prawa korporacyjnego i potrzeby współczesnej, dynamicznie zmieniającej się gospodarki rynkowej.

Nie tylko przedsiębiorcy skorzystają z rozwiązań zastosowanych w P.S.A., ale także ustawodawca, który będzie mógł zapewnić szybkość działania.
Bardziej elastyczny podmiot do prowadzenia działalności może stać się kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej do Polski może przynieść same korzyści. Świeżość oraz trochę europejskich rozwiązań, z których przy tworzeniu P.S.A. czerpano inspirację.

Tagged With: