Z przepisów wynika, że akcje w prostej spółce akcyjnej będą zdematerializowane, co oznacza, że:

  • nie będą posiadały formy dokumentu,
  • będą w postaci zapisu elektronicznego.

Prosta spółka akcyjna będzie nowoczesnym podmiotem mającym dopuszczać wykorzystanie technologii blockchain, a co za tym idzie tokenizacji akcji.

Najpierw warto wyjaśnić pewne pojęcia, a mianowicie, że:

  1. token będzie odpowiednikiem akcji P.S.A.
  2. rozporządzenie tokenem skutkować będzie zmianą właściciela akcji, a co za tym idzie zmianą w strukturze akcjonariatu.

Tokenizacja akcji polega na przeniesieniu przy użyciu technologii blockchain wartości aktywów(akcji) Prostej spółki akcyjnej do świata cyfrowego. Stokenizowanie akcji umożliwia swobodne rozporządzanie nimi, a także zmianę składu akcjonariatu.

Aby wszystko działało zgodnie z nowymi przepisami za akcjonariusza prostej spółki akcyjnej uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.
Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w postaci elektronicznej i będzie miał formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych, co dopuszcza zastosowanie technologii blockchain.
Korzystanie z rejestru w technologii blockchain nie zwalnia akcjonariuszy z obowiązku prowadzenia go przez osobę postronną.
 


———————————————————-     REJESTRACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ    ———————————————————-

Specjaliści naszego biura zajmują się usługowym przeprowadzaniem rejestracji prostych spółek akcyjnych w tym spółek celowych. Świadczymy także usługi prowadzenia księgowości dla spółek.

Zachęcamy do kontaktu:

mailowego: oferta@zalozenie-prostej-spolki-akcyjnej.pl
telefonicznego: 12 3767 241

Tagged With: