Dematerializacja akcji stanowi innowację w Kodeksie Spółek Handlowych. W prostej Spółce Akcyjnej akcje nie będą miały formy papierowej, nie będzie akcji imiennych lub na okaziciela, zastąpią je akcje w postaci elektronicznego zapisu.

Takie rozwiązanie ma zminimalizować ilość formalności, stworzyć przejrzystość informacji kto posiada akcje oraz ułatwić o przyspieszyć obrót akcjami.

Rejestrację i ewidencję akcji w P.S.A. mogą prowadzić:
– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
– spółki, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z tego zakresu zadań,
– firmy inwestycyjne,
– zagraniczne i krajowe instytucje kredytowe prowadzące działalność maklerską na terytorium RP,
– banki krajowe,
– notariusze.

Tagged With: