Organy w P.S.A.

Właściciele prostych spółek akcyjnych mają możliwość zdecydowania o tym jakie organy będą w niej funkcjonowały i jaką funkcję będą pełniły. Jednym obowiązkowym organem, jaki musi wystąpić w każdej P.S.A. jest walne zgromadzenie wspólników.


Akcjonariusze mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma modelami:

  • dualistycznym – przewiduje powstanie zarządu i opcjonalnie rady nadzorczej,
  • monistycznym – przewiduje powstanie wyłącznie rady dyrektorów.

Rada dyrektorów w P.S.A.

Jest to zupełnie nowy organ, który został stworzony na potrzeby prostej spółki akcyjnej. Jego nazwa nawiązuje do ang. board of directors.
Rada dyrektorów ma za zadanie:

  • prowadzić sprawy spółki,
  • sprawować nadzór nad spółką,
  • reprezentować spółkę na zewnątrz.

Organ ten może składać się z jednego lub więcej członków, którzy powoływani są przez akcjonariuszy W sytuacji gdy w organie występuje więcej niż jedna osoba, dokonuje się podziału na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych

Dlaczego w P.S.A. warto powołać radę dyrektorów?

Powołanie rady nadzorczej zwiększa skuteczność nadzoru korporacyjnego, jest to rozwiązanie wykazujące wiele zalet.

Zalety powołania rady dyrektorów

  • optymalizacja kosztów,
  • skoncentrowanie kompetencji zarządczych i nadzorczych,
  • możliwość uczestnictwa w prowadzeniu spraw i nadzorze przez wszystkich dyrektorów,
  • uczestnicwo wszystkich członków organów we wszystkich czynnościach spółki tj. w prowadzeniu spraw nadzorze i reprezentacji.

Pomoc w rejestracji P.S.A.

Zapewniamy doradztwo w kwestii powoływania organów w prostej spółce akcyjnej oraz przeprowadzenie pełnej rejestracji w imieniu klientów.

— Sprawdź również inne nasze wpisy:

Umorzenie akcji własnych
Wypłata dywidendy w PSA – uprawnieni oraz procedura