Częstym problemem założycieli start-upów jest to, że pomimo posiadania werwy do pracy, pomysłów i wykształcenia nie dysponują oni majątkiem wystarczającym do tego, aby wprowadzić swój pomysł w życie. P.S.A. nie dość, że może dać pierwszym, najważniejszym inwestorom i założycielom akcje uprzywilejowane w najróżniejszy sposób, to jeszcze daje obecnym akcjonariuszom prawo pierwokupu akcji sprzedawanych przez jednego z nich osobie trzeciej. 

Dlaczego P.S.A., a nie spółka z o.o. lub S.A.?

Spółka Akcyjna wymaga od założycieli natychmiastowego wkładu kapitałowego, pokrywającego ¼ wartości nabywanej akcji. Założyciele tracą znaczną część kontroli nad tym, kto stanie się inwestorem, a co za tym idzie kontrolę nad samą spółką. Ponadto muszą sami operować majątkiem pieniężnym, bądź aportowym, gdyż chcąc budować swoją pozycję w spółce, będą musieli zapewnić ją sobie nie pracą i pomysłem, a właśnie pieniądzem. Podobnie w spółce z o.o. problematyczne jest uprzywilejowanie udziałów. Należy pamiętać, że udziałów nie można w niej nabywać pracą ani usługami.

Tagged With: