Zgodnie z założeniami prosta spółka akcyjna ma cechować się dużą swobodą w kształtowaniu swojego stosunku. Rozwiązanie to wymaga rozszerzenia umowy P.S.A. o dodatkowe elementy i postanowienia.

Z momentem zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Do potwierdzenia ważności umowy konieczne jest, aby umowa zawierała odpowiednie informacje, takie jak określenie firmy i siedziby spółki, wskazanie przedmiotu działalności spółki i inne. Poza obowiązkowymi elementami umowy, z uwagi na jej elastyczność prosta spółka akcyjna ma prawo wprowadzić do niej dodatkowe postanowienia oraz modyfikacje.

Regulacje dotyczące modyfikacji umowy spółki stanowią, że wprowadzone zmiany nie zawsze mogą stać się bezwzględnie obowiązujące. Aby przepis lub zmiana mógł bezwzględnie obowiązywać, należy sprawdzić czy uwzględnia on:

  • ochronę interesów wierzycieli spółki
  • ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych
  • względnie zabezpieczenie interesów ogółu uczestników obrotu

W części przepisów można spotykać się z wskazaniem, które kwestie w ramach umowy można uregulować odmiennie. Należą do nich:

  • równomierne wnoszenie wkładów na wszystkie akcje danego akcjonariusza
  • rozdzielanie dywidendy w stosunku do liczby akcji
  • zbywalność akcji

Pomimo, iż umowa prostej spółki akcyjnej jest elastyczna, to niektóre jej elementy nie są do ruszenia i mają one charakter bezwzględnie obowiązujący, a są to np. zasady ustalania kwoty przeznaczonej do podziału przesłanek do wypłaty, czy minimalna wartość pokrycia kapitału akcyjnego i termin wniesienia wkładów.

Tagged With: