Od lipca zostały wprowadzone zmiany w zakresie składania wniosków do KRS. Nowelizacja przepisów zobowiązuje do wyłącznie elektronicznego składania wniosków – papierowa forma nie będzie rozpatrywana przez sądy rejestrowe!

e-Usługi w KRS:

  • składanie wniosków o wpis do rejestru

  • aktualizacja danych podmiotu

  • składanie pism procesowych

  • zgłaszanie dokumentów do RDF

  • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym

  • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS

Elektroniczny system KRS a prosta spółka akcyjna

Nowe regulacje prawne znacząco usprawnią procedurę założenia spółki oraz dopełniania obowiązków aktualizacyjnych w rejestrze przedsiębiorców.

Tagged With: