Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową, ale bardzo atrakcyjną formę prowadzenia firmy, dzięki ułatwionemu procesowi rejestracji, zelektronizowanemu systemowi działania i wielu innym prawnym regulacjom.

W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze mają możliwość wyboru systemu zarządzania i nadzoru nad spółką np. systemu dualistycznego czy modelu monistycznego.

Elastyczna struktura organizacyjna ma potwierdzenie również w kapitale akcyjnym i łatwiejszym działaniom, które związane są z różnymi czynnościami kapitalizacyjnymi.

Kolejnym plusem w Prostej Spółce Akcyjnej są akcje beznominałowe. Akcje te podlegają rejestracji w ewidencji akcji prowadzonej przez podmiot upoważniony, nie mają formy fizycznego dokumentu. Akcjonariusze mogą swobodnie wycofywać wniesione wkłady, a koszty restrukturyzacji są znacznie niższe.

 

Tagged With: