Prosta spółka akcyjna jest najnowszym podmiotem gospodarczym, który możemy założyć. Jako że jest najmłodsza, ma także wprowadzoną dużą ilość rozwiązań na miarę XXI w. Jednymi z nich są elektroniczne rozwiązania P.S.A.

Prosta spółka akcyjna może pochwalić się swoją nowoczesnością w szeroko rozbudowanej komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie o spotkaniu może przyjść mailowo, a aby wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia P.S.A. nie trzeba wychodzić z domu. Wszystko może odbywać się zdalnie, poprzez transmisję obrad w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie nadal pozwala na zabieranie głosu podczas posiedzenia, ale nie wymaga od uczestnika pojawienia się tam osobiście. Należy jednak pamiętać, że w rękach Walnego Zgromadzenia leży zapewnienie odpowiednich środków, które umożliwiają identyfikację akcjonariuszy. Dzięki temu obrady online mogą się odbyć.

W prostej spółce akcyjnej możliwe jest również podejmowanie uchwał zdalnie, jeżeli taki zapis znalazł się w umowie spółki lub powstała zgoda wszystkich akcjonariuszy.

Tagged With: