Emisja akcji to tak naprawdę wysoka szansa na wspomożenie lub uzyskanie dodatkowego kapitału spółki. Emisja akcji w Prostej Spółce Akcyjnej nie jest tak skomplikowana jak w innych typach spółek. W tym wypadku wystarczy wybrać jeden z trzech sposobów przeprowadzania emisji.

Może to być zmiana umowy spółki, kolejny sposób nie obejmuje zmiany, a trzeci jest przeprowadzany przez zarząd. Każdy wariant powinien być dopasowany do działania spółki, przed podjęciem decyzji o emisji. Do prawidłowej emisji akcji powinna być sporządzona odpowiednia uchwała. Określa ona najważniejsze informacje dotyczące objęcia konkretnej akcji.

W kolejny etapie, aby wyemitowana akcja mogła zostać objęta, należy stworzyć umowę. Jest ona zawierana między potencjalnym subskrybentem a spółką. Mówi ona głównie o tym, że spółka wyemituje akcję, a akcjonariusz wniesie odpowiedni wkład. Należy także pamiętać o prawie poboru, które głosi, że każdy dotychczasowy akcjonariusz posiada pierwszeństwo do nowo wyemitowanych akcji. 

Emisja akcji przebiegła prawidłowo w momencie, gdy zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Tagged With: