W grupie spółek kapitałowych 1 lipca 2021 roku pojawi się prosta spółka akcyjna, która będzie wprowadzała wiele nowych możliwości, a do jej założenia nie będzie potrzebny wysoki kapitał akcyjny.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej można podzielić na etapy, które kolejno i starannie należy wykonywać, aby w szybki sposób otrzymać wpis spółki do rejestru.

Etapy rejestracji prostej spółki akcyjnej:

Etap I. Pierwszym podstawowym elementem, który jest niezbędny do rejestracji spółki jest sporządzenie umowy spółki oraz poświadczenie jej podpisem. Umowę spółki można sporządzić w formie aktu notarialnego lub jeśli nie wymaga ona wprowadzenia niestandardowych zmian to skorzystać można z gotowego wzorca umowy znajdującego się w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki obowiązkowo musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników. W przypadku formy elektronicznej dokumentu umowę podpisuje się za pomocą e-podpisu.

Etap II. Powołanie organów Prostej Spółki Akcyjnej, w której przypadku może być to rada nadzorcza, sam zarząd lub zarząd wraz z radą nadzorczą.

Etap III. Kolejny krok to uzyskanie wpisu do rejestru. Złożeniem odpowiednich dokumentów wraz z załącznikami zajmują się członkowie zarządu, a nie jak do tej pory wszyscy wspólnicy. W przypadku elektronicznej rejestracji są to dokumenty od załącznikiem w formie elektronicznej. Odpowiednio złożony do S24 wniosek powinien zostać rozpatrzony w 24h.

Tagged With: