Mająca niebawem dołączyć do listy spółek handlowych Prosta Spółka Akcyjna jest dla wszystkich przedsiębiorców znakiem zapytania.

Na jakich zasadach będzie więc ona opodatkowana i jak opodatkowani będą jej wspólnicy?

Zasadniczo opodatkowanie PSA nie będzie odbiegać od opodatkowania innych spółek kapitałowych.

Będzie obowiązywał podatku dochodowego od osób prawnych w dwóch stawkach:

  • 19% podstawy opodatkowania
  • 9% podstawy opodatkowania- dla podatników, których przychody ze sprzedaży w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro

dodatkowo dla prostej spółki akcyjnej będzie możliwe skorzystanie z IP BOX, czyli:

  • 5%– podatku od osiągniętych przychodów przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Wspólny prostej spółki akcyjnej opodatkowani są wedle ryczałtowej stawki podatku, która wynosi 17% podstawy opodatkowania.

W kwestiach opodatkowania można zawrzeć także ubezpieczenia społeczne wspólników, któremu podlegają akcjonariusze wnoszą do spółki wkład, w postaci świadczenia pracy lub usług, przez który są uznawani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą.
Okres świadczeń podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Tagged With: