Nowy rodzaj działalności, który ma wejść w życie z dniem 1 marca 2021 r. to Prosta Spółka Akcyjna (PSA).
PSA będzie łączyła w sobie cechy spółki z o.o. z cechami spółki akcyjnej, ale różnice między każdą z ich będą znaczące.

Prosta spółka akcyjna będzie mogła być założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób (akcjonariuszy), a jej powstanie wiąże się z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wniosek o rejestrację PSA składa się do odpowiedniego sądu, ustalonego na podstawie siedziby spółki.

Rozpoczęcie całego procesu rejestracji zapoczątkować trzeba zawarciem umowy prostej spółki akcyjnej:

  • elektronicznie
  • w formie aktu notarialnego

Procedura internetowej rejestracji spółki będzie znacznie ułatwiona, ponieważ będzie polegała na wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie S24, a cały ten proces nie będzie trwał dłużej niż 24 godziny.
W przypadku elektronicznej rejestracji, pokrycie wkładu możliwe jest wyłącznie za pomocą środków pieniężnych. Inaczej jest przy zawieraniu umowy spółki u notariusza, gdzie wkład można pokryć także środkami niepieniężnymi, charakteryzującymi się zdolnością aportową.

Minimalny kapitał Prostej Spółki Akcyjnej to tylko 1 zł.
Wniosek niezależnie od formy musi zostać podpisany odpowiednim podpisem przez wszystkich członków zarządu.

Tagged With: