Cechą prostej spółki akcyjnej, która najbardziej przyciąga uwagę jest wysokość minimalnego kapitału akcyjnego. Jego wysokość wynosi 1 zł.
Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi zostać wniesiony przy zakładaniu podmiotu. Może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Co może być wkładem niepieniężnym?
– wyposażenie biura
– prawa niezbywalne
– samochód

Istotnym elementem nowej formy prawnej jest to, że można zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego oraz bez posiadanego majątku. To formuła szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy chcą wprowadzić coś nowego na rynek, ale nie mają pieniędzy umożliwiających sfinansowanie pomysłu.

Akcje prostej spółki akcyjnej nie mają wartości nominalnej, ale przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Im więcej akcji posiada akcjonariusz tym ma mocniejszy głos w spółce.

Tagged With: