Kodeks spółek handlowych zawiera najważniejsze przepisy normujące ustrój spółek handlowych w Polsce. O jakich spółkach dokładnie znajdziemy informacje?

Możemy w nim znaleźć informacje dotyczące funkcjonowania:

SPÓŁEK OSOBOWYCH:

1. Spółka jawna – prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, nie posiada osobowości prawnej, majątek stanowią wkłady wniesione do spółki oraz środki zgromadzone w czasie jej istnienia i podejmowania działań przez wspólników
2. Spółka partnerska – tworzona jest przez wspólników nazywanych partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą
3. Spółka komandytowa – spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik w sposób nieograniczony, a odpowiedzialność drugiego wspólnika jest ograniczona
4. Spółka komandytowo-akcyjna – spółka, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności

SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:
1. Spółka z o.o. – najczęściej wybierana forma prawna wśród przedsiębiorców w Polsce, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania w ograniczonym zakresie
2. Spółka akcyjna – funkcjonowanie podmiotu opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy.
3. Prosta spółka akcyjna – uproszczona wersja spółki akcyjnej, głównie skierowana do twórców start-upów

Tagged With: