Prosta Spółka Akcyjna to kolejna spółka wchodząca w skład spółek kapitałowych, jednak jako jedyna znacznie różni są od reszty. Spółka ta jest stosunkowo świeżą formą prowadzenia firmy, gdyż działa od połowy 2021 roku. Stanowi ona niejako połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej dając jej właścicielowi spore korzyści.

Założyć Prostą Spółkę Akcyjną może niemal każdy przedsiębiorca- przeznaczona jest głównie dla młodych osób planujących prowadzenie innowacyjnych biznesów oraz dla start-upów.

Korzyści płynące z założenia PSA:

  • szybka i prosta procedura rejestracyjna,
  • niski kapitał akcyjny – 1zł,
  • elastyczna struktura kapitałowa,
  • brak wartości nominalnej akcji,
  • nieograniczone przepisy odnośnie uprzywilejowania akcji,
  • ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania,
  • uproszczony obrót akcjami,
  • elastyczność funkcjonowania,
  • nowy rodzaj organu, jakim jest Rada dyrektorów,
  • uproszczona procedura likwidacyjna.
Tagged With: