Rejestracja prostej spółki akcyjnej, która dołączy do spółek kapitałowych w polskim prawie spółek handlowych, możliwa będzie prawdopodobnie od 1 lipca 2021 roku. Rejestracja PSA wiąże się z wnioskami i formalnościami, a co za tym idzie kosztami.

Koszty rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym różnią się w zależności od tego, czy rejestracja będzie odbywać się w sposób tradycyjny, czy też elektronicznie. Rejestracja prostej spółki online będzie łatwiejsza i szybsza, jednak korzystając z niej nie ma możliwości wprowadzania zmian w umowie spółki oraz pokrycia wkładów na kapitał akcyjny w formie pieniężnej.

  1. Koszt rejestracji spółki w systemie S24:
    – wypełnienie elektronicznego wniosku, który musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów spółki -250 zł
    – opłata za ogłoszenie informacji o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- 100 zł
  2. Koszt rejestracji spółki w sposób tradycyjny:
    – wizyta u notariusza, na której składa się dokumenty do właściwego sądu rejestrowego oraz wniosek z załącznikami podpisany przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów- 500 zł
    – ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- 100 zł

Są to główne koszty założenia prostej spółki akcyjnej, do których należy doliczyć jeszcze koszty dodatkowe, takie jak podatek PCC, czy taksy notarialne.

Tagged With: