Kto odpowiada za wyrządzone szkody w P.S.A.? W jakim celu powstał nowy typ spółki?

Prosta spółka akcyjna zostaje wprowadzona, aby spełnić oczekiwania rynku związane z zakładaniem oraz rozwojem startupów. Ten rodzaj formy spółki może zostać utworzony w każdym prawnie dopuszczalnym celu przez jedną lub więcej osób. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna nie może zostać założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prosta spółka akcyjna daje możliwość inwestowania w działalność innowacyjną oraz nowe technologie, które znacząco zwiększają szanse na rozwój firmy. Akcjonariusze mają szeroki wachlarz działań wpływających na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Kto odpowiada za wyrządzone szkody w P.S.A.?

Każdy wspólnik odpowiada samodzielnie za wszelkie działania podejmowane na niekorzyść spółki. Osoba, która spowodowała szkodę zobowiązana jest do jej naprawy. W przypadku, gdy więcej wspólników przyczyniło się do szkody, ponoszą oni odpowiedzialność w sposób solidarny.

Warto podkreślić, że jeżeli członek organu jest w stanie udowodnić, że działał w trosce o dobro spółki może on uchylić się od odpowiedzialności.

Tagged With: