Niepubliczny charakter prostej spółki akcyjnej – z czym to się wiąże?

Wstępne obecne założenia zakładają, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość założenia prostej spółki akcyjnej od lipca 2021 roku. Nowa spółka kapitałowa charakteryzuje się uproszczonymi procedurami oraz możliwością szybkiego dopełnienia formalności rejestracyjnych.

Trzeci typ spółki kapitałowej (obok spółki akcyjnej i spółki z o.o.) może zostać założony w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Nowy rodzaj spółki kierowany jest przede wszystkim do osób, które planują podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech.

Prosta spółka akcyjna ma być dostępna dla inwestorów działających w różnych branżach.

Niepubliczny charakter prostej spółki akcyjnej

Podstawowe założenia prostej spółki akcyjnej podkreślają jej niepubliczny charakter, co oznacza, że akcje tej spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu zorganizowanego. Z tego powodu nowa spółka kapitałowa jest wolna od wymogów i obciążeń przewidzianych dla spółek publicznych (np. w zakresie obowiązków informacyjnych).

Przewiduje się, że prosta spółka akcyjna będzie popularniejszą formą od spółki akcyjnej.

Odpowiedzialność w prostej spółce akcyjnej – zachęcamy do lektury wpisu!

Tagged With: