Prosta Spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych i podlega pod przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Ten model prowadzenia firmy został tworzony z myślą o nowych i innowacyjnych biznesach a w głównej mierze o start-upach. Prosta Spółka dzięki swym regulacjom gwarantuje swobodę działania, zminimalizowanie wszelkich formalności oraz elastyczność w działaniu.

Prostą Spółkę można szybko i niskim kosztem założyć w systemie teleinformatycznym – wysokość kapitału akcyjnego wynosi 1 zł.

Numer NIP i REGON nadawany jest automatyczne podczas rejestracji spółki w Krajowym rejestrze Sądowym wraz z numerem KRS.

Numer NIP to unikalny dziesięciocyfrowy kod podatnika nadawany przez Urząd Skarbowy służący do identyfikacji firmy, a używany m.in na fakturach czy firmowych dokumentach.

Numer REGON to dziewięciocyfrowy identyfikator podmiotu nadawany przez Urząd Statystyczny, wymagany podczas kontaktów z urzędami i instytucjami. Zbiór numerów REGON znajduje się w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej dając statystyczne informacje o podmiotach gospodarczych w kraju obrazując strukturę gospodarczą rynku.

 

Tagged With: