Kto odpowiada w prostej spółce akcyjnej? Czy wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiążę się z chęcią wypracowania zysku. Niestety odpowiedzialny przedsiębiorca musi również liczyć się z poniesieniem ewentualnej straty. Zatem jak chodzi o odpowiedzialność wspólników P.S.A. została ona opracowana właśnie jak w modelu spółek kapitałowych. Oznacza to, że ogranicza odpowiedzialność udziałowca tak, aby jego osobisty majątek pozostawał odrębny od wniesionego do spółki wkładu.

Majątek w przypadku P.S.A. w pierwszej kolejności powstaje z wkładów, które wnoszą akcjonariusze, a więc warto upewnić się, że chociaż część z nich będzie miała charakter pieniężny. Da to spółce możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności, jak również utrzymania płynności finansowej w dalszych jej etapach. Następnie ów kapitał będzie się zwiększał wraz z generowaniem zysku, albo przy regulowaniu zobowiązań.

Kwestia ta zabezpiecza osobiste majątki akcjonariuszy, a ich odpowiedzialność nie jest solidarna ze spółką. Oznacza to, że akcjonariusze nie będą musieli pokrywać długów spółki z własnych pieniędzy. Ograniczona odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej kusi do założenia tego rodzaju spółki kapitałowej. Jest to spowodowane tym, że ani pomysłodawcy, ani inwestorzy nie poniosą straty powyżej wkładu, który zainwestują.

Tagged With: