Już w lipcu wybierając jako formę prowadzenia działalności – prostą spółkę akcyjną, przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z jej opodatkowaniem, które co do zasady nie będzie różniło się od opodatkowania pozostałych spółek kapitałowych. Tak więc do przychodów P.S.A. będzie można zastosować jedną z dwóch poniżej wymienionych stawek, a mianowicie:
19% podstawy opodatkowania,
9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Jednak jak się okazuje, niższa stawka na poziomie 9% nie w każdym przypadku znajdzie zastosowanie, ponieważ obowiązujące przepisy zakładają szereg ograniczeń możliwości zastosowania się do obniżonej stawki.

Dobrym przykładem może być sytuacja, kiedy to podatnik powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Wówczas obniżona stawka nie będzie mogła zostać zastosowana w roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność po przekształceniu formy, jak również w roku, który bezpośrednio po nim następuje. Owa stawka nie może również zostać zastosowana przez podatnika innego niż ci posiadający status małego podatnika. Warunek ten jednak nie dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w roku jej rozpoczęcia.

Prosta Spółka Akcyjna będzie również umożliwiała korzystanie z tzw. Innovation Box. Jednak w jakiej sytuacji podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, może wynosić 5% podstawy opodatkowania.

W Prostej Spółce Akcyjnej, jak również w pozostałych spółkach kapitałowych, występuje podwójne opodatkowanie. Oznacza to nic innego, jak to, że w pierwszej kolejności opodatkowaniu podlega osiągnięty dochód, a w następnej kolejności zysk wypłacany wspólnikom. Tutaj warto zaznaczyć, że zyski wypłacane wspólnikom będą opodatkowane na takich samych zasadach jak w przypadku zysku innych spółek kapitałowych.

Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów, bądź przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się w oparciu o stawkę 19%.

Tagged With: