Jedną z atrakcyjnych cech prostej spółki akcyjnej, która za niedługo zacznie funkcjonować wśród form prawnych w Polsce jest możliwość podejmowania uchwał za pośrednictwem Internetu. O czym powinni pamiętać wspólnicy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym podejmowanie uchwał przez Internet jest zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie spółki. Niedopełnienie tego obowiązku wyklucza z możliwości korzystania z elektronicznej komunikacji między wspólnikami oraz podejmowania uchwał.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość (w przypadku braku odpowiedniego zapisu w umowie spółki), aby pozyskać odpowiednią zgodę akcjonariuszy. Wszyscy zobowiązani są do wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania przy użyciu komunikacji elektronicznej. Istotnie należy tutaj wspomnieć o dodatkowym obowiązku, który mówi o tym, że akcjonariusze powinni złoży zgodę w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem e-maila).

Podejmowanie uchwał przez Internet oraz możliwość stosowania środków komunikacji elektronicznej znacząco podnoszą prestiż oraz atrakcyjność prostej spółki akcyjnej, która ma zacząć obowiązywać na wiosnę 2021 roku.

Tagged With: