Prosta spółka akcyjna 2023 – dlaczego warto zdecydować się na otworzenie firmy w 2023 w postaci prostej spółki akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie. Chętnych do otworzenia firmy w postaci prostej spółki przybywa z każdym dniem. Jaki jest powód? Czy otworzenie firmy w formie prostej spółki przyniesie korzyści?

rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej-2023

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna stanowi uproszczoną formę spółki akcyjnej a także posiada dodatkowe elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zaznaczyć, że do uzyskania wpisu w KRS wymagane jest poprawne złożenie wniosku o wpis wraz z niezbędnymi załącznikami.

Jakie cechy posiada prosta spółka akcyjna?

 • brak barier formalnych związanych z utworzeniem spółki
 • brak ograniczeń finansowych (minimalny kapitał w wysokości 1 zł)
 • możliwość objęcia akcji za pracę lub usługi
 • dematerializacja akcji w uproszczonym rejestrze akcjonariuszy
 • możliwość korzystania z elektronicznych środków komunikacji
 • brak obowiązku tworzenia rady nadzorczej (opcjonalnie rada dyrektorów)
 • przewidziana uproszczona likwidacja podmiotu
 • dodatkowe mechanizmy zabezpieczające spółkę

Jak założyć prostą spółkę akcyjną w 2023?

Podpisanie wniosku KRS

 • zarząd
 • pełnomocnik prcoesowy (jeżeli zostałc powołany)

Złożenie wniosku do KRS

Obecnie wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PRS lub S24.

Załączniki do wniosku KRS

 • umowa
 • oświadczenia członków zarządu
 • adresy do doręczeń
 • wszelkie pełnomocnictwa

Prosta spółka akcyjna 2023 oferta

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej – dopełnienie formalności w imieniu klienta.

 

Sprawdź inne nasze wpisy:

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS

Jednoosobowa prosta spółka akcyjna

Tagged With: