Prosta spółka akcyjna jest spółką handlową i należy do grona spółek kapitałowych. W pierwszych planach było wprowadzenie tej formy spółki od 2020 roku. Jednak ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że p.s.a. można będzie zarejestrować dopiero od 2021 roku.

Kto może zdecydować się na rejestrację prostej spółki akcyjnej?
Ten rodzaj spółki może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Warto tutaj podkreślić, że p.s.a nie może zostać założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do założenia prostej spółki akcyjnej wymaga się:
– zawarcia umowy spółki (możliwość wykorzystania wzorca elektronicznego)
– ustanowienia organów spółki
– pokrycia kapitału akcyjnego w kwocie 1 zł
– wpisu do rejestru

Konstrukcja zakłada uproszczenie niektórych procedur i mechanizmów funkcjonowania podmiotu na rynku. Właściciele mają możliwość dowolnego kształtowania struktury majątkowej firmy.

Nowelizacja przepisów prawnych ułatwiła również przeprowadzenie procedury rozwiązania oraz likwidacji prostej spółki akcyjnej.

Tagged With: