Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia działalności jednak cieszy się ona coraz większą popularnością. Na założenie P.S.A. decydują się najczęściej młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy. Warto podczas procedury zakładanie spółki wspomnieć o czym jest Prosta Spółka Akcyjna w organizacji.

Status spółki “w organizacji” mają podmioty, które posiadają już zawartą umowę czy podpisany statut (w przypadku innych spółek), ale nie są jeszcze wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do KRS jest niezbędny do uzyskania pełnej osobowości prawnej.

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji może prowadzić swoją działalność, założyć rachunek bankowy, zawierać umowy, zaciągać zobowiązania czy dysponować sowim majątkiem. P.S.A. w organizacji może wystąpić o wydanie numeru NIP oraz VAT, aby mogła dokonywać sprzedaży towarów czy usług.

Nasze biuro zajmuje się usługowym przeprowadzaniem procesów rejestracji nowych spółek na zlecenie Klientów. Świadczymy kompleksową usługę, wypełniamy dokumenty oraz monitorujemy proces. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Tagged With: