Ogromne zamieszanie wokół prostej spółki akcyjnej sprawia, że wielu przedsiębiorców planuje przekształcić obecną działalność w P.S.A.

Przepisy umożliwiają również przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną.

Warto tutaj przypomnieć, że prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Do prawidłowego dokonania przekształcenia sp. akcyjnej w P.S.A. potrzebne jest spełnienie poniższych warunków:

  • za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w większości 3/4 głosów;
  • spółka ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa lata obrotowe;
  • kapitał pokryty w całości;

Uwaga!

Przekształceniu nie może zostać poddana spółka znajdująca się w w upadłości lub stanie likwidacji.

Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną:

  1. Przygotowanie planu przekształcenia oraz jego ogłoszenie.
  2. Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu.
  3. Powzięcie uchwały.
  4. Powołanie członków organów spółki przekształconej.
  5. Zawarcie umowy spółki.
  6. Uzyskanie wpis d rejestru KRS spółki przekształconej.
  7. Wykreślenie spółki przekształcanej.
Tagged With: