Jeśli w życie wejdą nowe przepisy, możliwe okaże się przekształcenie spółki osobowej w Prostą Spółkę Akcyjną. Z całą pewnością rozwiązanie to okaże się interesujące dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą przez obowiązywaniem nowych przepisów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie art. 552 § 1 K.S.H. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne mogą zostać przekształcone w spółkę handlową. Dokładnie te same przepisy będą dotyczyły Prostej Spółki Akcyjnej.

Najważniejszym elementem procesu przekształcenia spółki osobowej w Prostą Spółkę Akcyjną jest podjęcie uchwały odnośnie przekształcenia. Dodatkowo w trakcie procesu przekształcania, należy określić wspólników, którzy będą prowadzić sprawy spółki oraz reprezentować ją. Równie ważne jest dokonanie w odpowiednim rejestrze wpisu spółki przekształconej, a także wykreślenie spółki przekształcanej.

Istotną kwestią jest uzyskanie zgody wspólników na uczestnictwo w spółce przekształconej (zgodę muszą wyrazić wszyscy wspólnicy). Natomiast w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej (pod warunkiem, że spółka nie stanowi inaczej) wystarczające jest, jeśli prócz komplementariuszy, za przekształceniem wypowiedzą się również komandytariusze/akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 2/3 sumy komandytowej/kapitału zakładowego.

Etapy przekształcenia spółki:

1. Sporządzenie planu przekształcenia.
2. Ogłoszenie sporządzonego planu przekształcenia.
3. Powiadomienie akcjonariuszy o planowanym przekształceniu.
4. Podjęcie uchwały o przekształceniu.
5. Zawarcie umowy Prostej Spółki Akcyjnej.
6. Wpis przekształconej spółki do KRS.
7. Wykreślenie przekształcanej spółki z KRS.

Tagged With: