Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A. jest jak najbardziej możliwe. Jednakże trzeba liczyć się z pewnymi warunkami, które są wymagane, aby tego dokonać. Dodatkowo warto pamiętać, że prosta spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą do tej samej spółki kapitałowej.

Oznacza to, że sp. z o.o. nie musi prowadzona być przez minimum dwa lata przed przekształceniem.

Cały proces przejścia ze spółki z o.o. na prosta spółkę akcyjną można podzielić na trzy etapy:

  • Menadżerski, czyli pierwsze kroki do przekształcenia. Przygotowanie i ogłoszenie planu przejścia, stworzenie projektów, sprawozdania finansowego.
  • Właścicielski, czyli zawiadomienie wszystkich wspólników o przejściu, podjęcie uchwały oraz ustalenie nowych organów dla prostej spółki akcyjnej
  • Rejestrowy, czyli wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tagged With: