Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to stosunkowo nowa forma przedsiębiorstwa, która weszła w życie w Polsce w 2019 roku. PSA charakteryzuje się uproszczoną strukturą organizacyjną w porównaniu do tradycyjnej spółki akcyjnej, co ma na celu ułatwienie działalności przedsiębiorcom. Jednym z elementów, który uległ zmianie w PSA, jest Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza w PSA pełni podobną rolę do Rady Nadzorczej w tradycyjnej spółce akcyjnej. Jest to organ kontrolny, który ma za zadanie nadzorować działalność zarządu oraz dbać o interesy akcjonariuszy. W skład Rady Nadzorczej w PSA wchodzą co najmniej trzy członków, którzy są wybierani na trzyletnią kadencję.

W PSA Rada Nadzorcza nie jest jednak wymagana. Przedsiębiorcy, którzy zakładają PSA, mają możliwość wyboru między Radą Nadzorczą a jednoosobowym Komitetem Nadzoru. W przypadku wyboru Komitetu Nadzoru, to jego członek pełni funkcję organu kontrolnego w PSA.

Decyzja o wyborze Rady Nadzorczej lub Komitetu Nadzoru powinna być uzależniona od wielkości i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. W mniejszych firmach, gdzie zarząd może bezpośrednio kontrolować wszystkie działania i transakcje, wybór jednoosobowego Komitetu Nadzoru może być wystarczający. W większych firmach, gdzie zarząd nie jest w stanie kontrolować wszystkich działań, zatrudnienie Rady Nadzorczej może być bardziej uzasadnione.

Warto jednak pamiętać, że Rada Nadzorcza w PSA nie ma takiej samej roli jak w tradycyjnej spółce akcyjnej. W PSA Rada Nadzorcza nie ma prawa do uchwalania strategii działania przedsiębiorstwa ani podejmowania decyzji dotyczących wypłaty dywidendy. To zarząd PSA jest odpowiedzialny za te kwestie. Rada Nadzorcza w PSA ma za zadanie jedynie nadzorować i kontrolować działalność zarządu, nie mając decydującego wpływu na podejmowanie decyzji.

organy spółki
Przeczytaj również:
Prosta spółka akcyjna a notariusz
Prosta spółka akcyjna – jakie korzyści daje i czy jest dla każdego?

Tagged With: