Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności pod postacią prostej spółki akcyjnej będą mogli ją przekształcić lub założyć zupełnie nową. Która z tych opcji jest korzystniejsza i na którą warto się zdecydować?

Powstałej w wyniku przekształcenia prostej spółce akcyjnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki. Oznacza to, że wszystkie zezwolenia, koncesje, ulgi i kontrakty, które zostały przyznane spółce przekształcanej, przejdą na spółkę przekształconą. W przypadku przekształcenia, również majątek staje się na mocy prawa majątkiem przekształconej spółki. Jedną z ważniejszych zasad przekształcenia jest konieczność kontynuacji działalności, co szczególnie ważne jest dla spółek, które na pewnych kontraktach i decyzjach administracyjnych opierają swoją działalność. Minusem przekształcenie z pewnością jest to, że proces jest długotrwały i kosztowny.
Spółkom, które nie są związane umowami ani decyzjami administracyjnymi poleca się założenie nowego podmiotu. Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej jest zelektronizowana i szybka, a co więcej z pewnością tańsza od procesu przekształcenia. Należy jednak pamiętać, że tworząc zupełnie nowy podmiot jest on odrębny od poprzedniej spółki.

Tagged With: