Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Elektroniczna rejestracja prostej spółki akcyjnej

W przypadku rejestracji prostej spółki akcyjnej w S24 należy skorzystać z udostępnionego wzorca elektronicznego oraz wypełnić odpowiednie formularze. Do dopełnienia formalności rejestracyjnych przez Internet wymagany jest podpis elektroniczny.

 

Z chwilą wpisu do rejestru prosta spółka akcyjna otrzymuje osobowość prawną i staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu prawnego.

 

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna zawierać takie informacje jak:

– firmę (nazwę) i siedzibę spółki;

– przedmiot działalności spółki (wg klasyfikacji PKD);

– liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;

– jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;

– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług –także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;

– organy ustanowione w spółce;

– liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;

– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Usługa

"Rejestracja P.S.A."

Pomoc rejestracji prostej spółki akcyjnej

Nasze biuro specjalizuje się w zakresie założeniu prostej spółki akcyjnej. Celem świadczonych przez nas usług jest to, aby Klienci mieli pewność, że prowadzona przez nich działalność opiera się na aktualnych przepisach prawnych. Bezpiecznie zarejestrowana spółka to lepszy start na drodze do sukcesu. Założenie P.S.A. z pomocą doświadczonej kadry specjalistów.

W zakresie rejestracji P.S.A. oferujemy:

– kompleksowe doradztwo prawne

– sporządzenie odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej

– złożenie dokumentów i wniosków do urzędów

– monitorowanie procedury rejestracyjnej

– przekazanie dokumentacji spółki w ręce klienta

Nasze biuro specjalizuje się w zakresie założeniu prostej spółki akcyjnej. Celem świadczonych przez nas usług jest to, aby Klienci mieli pewność, że prowadzona przez nich działalność opiera się na aktualnych przepisach prawnych. Bezpiecznie zarejestrowana spółka to lepszy start na drodze do sukcesu. Założenie P.S.A. z pomocą doświadczonej kadry specjalistów.